Visor vid Rångsjön

Vill ni synas på de digitala infartsskyltarna?

Alla skyltar är släckta tillsvidare!

 

De digitala infartsskyltarna är en del i marknadsföringen av Hudiksvalls kommun och destinationen Hudiksvall. De ger information om vad som händer i vår destination och hjälper till att marknadsföra vår plats.

I Hudiksvall finns tre digitala infartsskyltar som hälsar bilister välkommen till Hudiksvall. En längs RV 84 vid Medskog (släckt tillsvidare), en på E4an i södergående riktning (släckt tillsvidare) och en på E4an i norrgående riktning (släckt tillsvidare).

Varför digitala skyltar?

För att visa upp vad som händer i vår kommun för målgruppen:

 • förbipasserande
 • potentiella besökare
 • inflyttare
 • kommuninvånare

Innehåll/budskap

Innehållet på skyltarna ska vara relevant för målgruppen, hålla hög kvalitet samt rymmas inom EN av följande kategorier:

”Bilder som stärker varumärket”

 • Budskap om kommunen som har ett marknadsvärde för kommunen
 • Unika företeelser för Hudiksvalls kommun.

Besöksanledning

 • Boende, konferens, mat samt andra upplevelser inom besöksnäringen, som inte är försäljning inom dagligvaru- eller sällanköpshandel.
 • Utbudsreklam som ex. tillfällig reklam som lockar med extrapriser etc. eller kommersiell reklam är ej tillåten.

Evenemang/aktiviteter som stärker varumärket

 • Speciella händelser/aktiviteter som har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.
 • Kulturarrangemang som har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.
 • Idrottsevenemang på internationell samt nationell nivå. Från fall till fall även mindre idrottsevenemang med ett extra stort marknadsföringsvärde för kommunen.
 • Andra större evenemang som gästar staden och har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.

Vill ni synas på skyltarna?

Vill ni synas på skyltarna med ert evenemang/arrangemang eller ert besöksmål? Skicka ett mejl till info@visitgladahudik.se eller ring 0650-191 00 och berätta vad ni har på gång!
Vi hanterar er förfrågan i mån av plats och bedömer dess innehåll utifrån riktlinjerna ovan.
OBS! Var ute i god tid! Så vi hinner behandla er förfrågan. Ibland är det stor efterfrågan på de digitala skyltarna. Förslag till budskap ska dock alltid skickas in senast tre veckor innan utsatt tid.

Pris

Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Så här behöver ditt material se ut:

Mått på bild: Bredd: 304px Höjd: 150px
Upplösning: 72px
Filformat: jpg

 • Använd tydliga bilder
 • Begränsa mängden text till en kort ”rubrik” + eventuellt datum och plats.
 • Använd alltid hög kontrast i ditt budskap (mörk text på ljus bakgrund eller ljus text på mörk bakgrund alt. tydliga färger.) Gärna även "fet"-text.
 • Skyltarna får inte innehålla detaljerade bilder, egna webbadresser, egna logotyper, färger eller uttryck som på annat sätt är svårt för trafikanten att uppfatta.
 • Visit Glada Hudik granskar inskickat material så dessa följer riktlinjerna samt Trafikverkets regler.

Grundmaterial behöver vi ha senast 3 veckor innan publicering.

Övrig information

Evenemang som visas på skyltarna ska skrivas in i vår evenemangskalender.

Ansvar
Hudiksvalls kommun äger de digitala infartsskyltarna och har det övergripande ansvaret.

Tillstånd
Skyltarnas användning måste följa Trafikverkets regler, vilket bland annat innebär att budskapen måste utformas så att inte trafiken störs.
Polismyndigheten, Trafikverket och Länsstyrelsen ges alltid företräde att använda skyltarna för viktig samhällsinformation av tillfällig art, i samråd med Hudiksvalls kommun.

 

Missa inte