Hamnen i Glada Hudik

Personuppgiftspolicy

Hantering av dina personuppgifter på visitgladahudik.se

Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter samt användande av cookies. Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vid besök på hemsida:
Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidan eller till knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Vid svar på enkät/marknadsundersökning/webbformulär:
Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se sparar information från marknadsundersökningar och utskick: Dina svar på, och användande av marknadsundersökningar, reklamutskick och e-post kan komma att sparas. Bland annat kan information kring ditt användande av nyhetsbrevsutskick via e-post, inbegripet öppnande av nyhetsbrev, vilka länkar som klickas och vilken typ av information som du visar intresse för komma att sparas.

Hur informationen samlas in
Uppgifter du själv anger vid kontakt med Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se:
Du kan förse Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, telefonkontakt, vid kontakt med Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se via webbformulär eller e-post etc.

Uppgifter om dina preferenser och användande:
Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se eller placerade där av tredje part. Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

 

Varför vi behandlar personuppgifter

  • Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig
  • Kunna erbjuda högre servicenivå
  • Tillförsäkra att respektive organisation har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall
  • För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

 

Vilka vi delar personuppgifter med

Viss information rörande dig och dina preferenser kan komma att överföras till tredje part, också i land utanför EU. Detta sker antingen automatiskt genom tredjeparts cookies (se avsnitt nedan om cookies) placerade på ett företag inom Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se hemsidor, eller genom att informationen aktivt skickas till, eller hämtas av företag som för Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se räkning utför affärsanalys av informationen. För länder utanför EU kan annan lagstiftning gälla beträffande skydd av dina personuppgifter.

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Hudiksvalls kommun / visitgladahudik.se sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

 

Om du vill veta mer

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Hudiksvalls kommun (212000-2379) är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktuppgifter:
Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall

Cookies

På våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?