Kastellholmen

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för visitgladahudik.se

Hudiksvalls kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur visitgladahudik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitgladahudik.se som inte är tillgängligt för dig kan du skicka e-post till info@visitgladahudik.se.
Du kan också ringa oss på 0650-191 00 under våra telefontider.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, på e-post till info@visitgladahudik.se eller ringa oss på 0650-191 00 under våra telefontider, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid hovrandet över puffar

 • bilden rör sig när användaren för muspekaren över bilden på puffen

Problem vid namn på bilder

 • Alla bilder har inte förklarande text. Alternativ text.

Problem vid dokument

Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument. Men vid nedladdning av broschyrer ligger dokumenten som pdf. Kontakta oss om ni vill få material skickad till er.

Problem vid Navigering

 • vi använder oss inte av ”Länkstig”
 • vi använder oss inte av utskrivna länkar

Problem vid tab-funktionen

 • använder standardmarkering av fokus

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Denna lag är inte tillämplig på digital service som utgörs av:

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll
 • filformat (exempelvis pdf-filer) för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av visitgladahudik.se.
 • Vi har gjort manuell kontroll samt kontroll med tillgänglighetsverktyg.
 • Senaste bedömningen gjordes den 09 10 2021
 • Webbplatsen publicerades den 06 12 2014
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 06 09 2023