Vandringskapell
Projekt örtagård
Göra Sevärdheter Kyrka

Stråsjö medeltida kapell

Stråsjö kapell anlägger en örtagård som kommer att invigas sommaren 2021.

I vackra Svågadalen ligger ett rekonstruerat medeltida vandringskapell som enligt prosten Olof Broman på samma plats ödelades 1597.
I en inventarieförteckning för Bjuråkers kyrka omnämns ”En tupp i järn, som setat på en Ljuskrona uti det inom socknen för några hundra år tillbaka uti Stråsjö by befintligt Capell”.
Idag är en kopia av tuppen kapellets symbol och passtämpel för pilgrimer som besöker kapellet på sin vandring längst Stråsjöleden. Den järntupp som hittades förvaras idag i Bjuråker kyrka. Samt en ”dörrkläpp” som hittas på platsen tror man fanns på det ursprungliga kapellet och den är daterad till 1200-talet och den förvaras på Nordiska museet.
Kapellet invigdes 2006 och förvaltas av den ideella Föreningen Stråsjö medeltida kapell. 2016 firade verksamheten 10 års jubileum.
Kapellet har sedan den första projekttiden samarbetat med Senus studieförbund och den kontakten finns fortfarande med i de evenemang som föreningen anordnar.
Kapellet är byggt enligt gammal medeltida teknik helt i trä med spåntak, målat med miljövänlig rödtjära och lyses invändigt upp av stearinljus.
Det vårdas med enkelhet och varsam hand med tanke på både människan och Svågadalens natur och miljö.
Stråsjöleden har sin början vid kusten i Enånger och går genom Dellenbygden förbi Stråsjö kapell mot Gröntjärn vidare mot Sandvik. Sedan fortsätter den mot Haverö för att ansluta till Jämt- Norge leden mot Trondheim.
För att berika platsen i anslutning till kapellet har föreningen nu börjat anlägga en medeltida örtträdgård. Den kommer att anläggas med material så långt det är möjligt med lokal anknytning och enligt gammal hantverkstradition. En cirkelformad gård där minnesstenen är i centrum med örtsängar i timrad kärnfura som är omgärdad av en fastbandhage. Tidsenliga bänkar kommer att tillverkas för vila efter ett besök eller en vandring.
Föreningen har ansökt om medel till örtagården hos Utveckling Hälsingebygden som förmedlat ansökan till Jordbruksverket som beviljat den. Svågadalsnämnden (lokal kommunal opolitisk nämnd) är medfinansiärer och fortsätter därmed att ge stöd till verksamheten.
Trädgårdsmästare Lars Krantz ger sitt stöd till projektet genom att göra skisser och bidrar med sina erfarenheter.
Varmt välkommen- besök kapellet och följ arbetet med att anlägga örtagården.