S.t Maria Kyrka
Göra Sevärdheter Kyrka

S:ta Maria kyrka i Idenor

Kyrka från 1200-talet.

Kyrkan som invigdes 1306, är ursprungligen från slutet av 1100- eller början av 1200-talet. Den har dock ändrats och försetts med två stjärnvalv, sakristia och vapenhus.