Råbergsvallen.JPG
Råbergsvallen2.JPG
Råbergsvallen3JPG.JPG
Göra Sevärdheter Fäbodvall

Råbergsvallen

Vall som var i drift ända till 1990-talet.

Vallen ligger vacket belägen på en västsluttande bergsavsats. Genom vallen löper fortfarande den gamla fägatan där djuren varje dag leddes ut i skogen till betet. På var sida om fägatan ligger byggnaderna tätt samlade. På vallområdet fanns förr små inhägnade slåttermarker som fäbodstintorna slog och hässjade varje år. Råbergsvallen är en av de vallar som varit i kontinuerlig drift ända till 1990-talet.