Ora
Göra Bad

Ora badplats

Insjöbad vid Norra Dellen. Sandstrand och TC.