Movikens masugn
Movikens masugn
Göra Sevärdheter Museum

Movikens masugn

Bruksmuseum i Moviken.

Hälsinglands viktigaste råvara har under alla tider varit skogen. Där hämtade bönderna bl a ved, virke och näver, och där fanns goda betes- och jaktmarker.

På 1700-talet upptäcktes järnmalm i Bjuråker och Movikens Masugn anlades 1797. Platsen vid Norra Dellens strand var viktig för transporten sjövägen, där det färdiga stångjärnet transporterades vidare till Hudiksvall för fortsatt transport.

Tackjärnet från masugnen i Moviken vidareförädlades till stångjärn vid de stångjärnshammare som fanns i Strömbacka.

Storhetstiden för masugnen var 1827- 1856. Den byggdes dock om på 1860-talet och 1903 ersattes den gamla ugnen av en helt ny. Driften lades ner 1937.

I dag är Masugnen restaurerad och ger en bra inblick i hur tackjärnstillverkningen gick till. Museumet hålls öppet sommartid med guidning vissa dagar. Besök Hudiksvalls bruksminnen för mer information.