Anslutningsplats No:2
Vindskyddet
Åkrarna i Södra Långsbo
Göra Natur & Fritid

Lillbo/Långsbospåret

Ett längdskidspår i varierad terräng och miljö på 7km. Spåret passerar åkermark, sjöar, bodland, skogar och fäbodvall.
Spåret dras i huvudsak upp i slutet av veckan för att vara fräscht under helgerna.
Två anslutningsplatser med anslagstavlor och tre bilparkeringar finns tillgängliga.
Spåret sköts ideellt och är beroende av intäkter via swishinbetalningar av nyttjare.Summan bestämmer du själv i dagsläget.
För barnen och barnfamiljer finns Lillbovallsslingan på 2km med vindskydd på halva sträckan för grillning etc. Här utgår man ifrån och parkerar på samma platser som det andra spåret men viker av efter en liten bit. Här finns alltså möjlighet till att dela upp sig och någon kan åka 7km och någon 2km men man stannar och grillar tillsammans i vindskyddet. (Ved medtages själv). Skidåkare tar själv del av den informationen som finns vid spårstarten innan åkning. Vill du veta när spåret senast kördes upp? Kolla på facebooksidan; Skidåkning i dellenbygden och leta Lillbo/Långsbospåret.