Avholmsbergets hiking path
Avholmsbergets hiking path
Avholmsbergets hiking path
Göra Natur & Fritid Vandring

Kraterstigen

Vandringsstig på 4,5 km som utgår från parkeringen på Avholmsberget.

På vägen passeras platser där spåren efter meteoritnedslaget, istiden, landhöjningstiden och människans verksamheter kan ses i skogen. Intill restaurangen finns en utställning med de typiska bergarter som bildats vid det stora meteoritnedslaget och i kaféet finns en mera utförlig samling med traktens bergarter.
Stigen är märkt med blå färg på stenar, träd eller störar.