Kraterstigenen högstapunkt
Utsikt från Avholmsberget
Karta över Kraterstigen
Göra Natur & Fritid Vandring

Kraterstigen

Vandringsstig på 6,1 km som utgår från parkeringen på Avholmsberget.

På vägen passeras platser där spåren efter meteoritnedslaget, istiden, landhöjningstiden och människans verksamheter kan ses i skogen.

Stigen är märkt med blå färg på stenar, träd eller störar.