Klubbviken gästhamn, Tunaolmen
Bo Hotell, B&B, Vandrarhem & Camping Gästhamn

Klubbviken gästhamn, Tunaolmen

Gästhamn på Tunaholmen.

10 gästplatser, 2,0 m djup, toalett och vindskydd.
Hamnavgift
Sopställ och grillplats.