Utsikt från Josefsberget
Utsikt från Josefsberget
Göra Natur & Fritid Utsiktsplats

Josefsberget i Norrbo

Josefsberget ligger mellan Näsviken och Hålsjö.

Utsikt från Josefberget och källan "Josefs källa" hittar du mellan Näsviken och Hålsjö, utmed vandringsleden Norrboleden. Fin utsikt över södra Dellensjön och Norrbonäset.