Innerstön gästhamn, Ravelgrund

Innerstön gästhamn, Ravelgrund

Gästhamn Innerstön, Ravelgrund

10-15 gästplatser, 1,5-2,5 m djup, toalett.

För information:
0650-941 65 el. 070-217 86 03