Iggesundskyrka.jpg
Göra Sevärdheter Kyrka

Iggesunds kyrka

Byggnaden uppfördes av Iggesunds Bruk i början av 1900-talet som samlingslokal för brukets arbetare. 1931 restaurerardes byggnaden och har sedan dess fungerat som kyrka.