Hävlungsleden
Hävlungsleden
Göra Natur & Fritid Vandring

Hävlungsleden

Vandringsled ca 12 km. Om man vill tillbaka till startplats ca 15km.

Vandring från rastplats Stråsjö, på Svartsjövägen.
Leden går i början över en åker, i en kohage, fortsätter sedan i en brant utförsbacke över en bro vid Svartån och följer sedan genom ett buskage något svagt uppför i skiftande skog. Leden fortsätter och går bitvis efter en rågång genom en ungskog och vidare ut på en skogsbilväg "Kullvägen". Följ sedan skogsbilvägen ca 50 m. Vik av till höger och gå genom gallrad halvvuxen blandskog i svag sluttning ut på en gammal hästkörväg.

Man passerar några sankmarker, och i kanten av en myr "Kammyren" följer sedan en gammal vinterbilväg över en myr till "Campingmyra ", efter ca 300 m kommer man fram till Västra Hävelungen. Fortsätt sedan genom lite sankmark, ta till vänster ut mot Östra Hävelungen, till vänster på en kulle ser man en stuga, dock ej tillgänglig för allmänheten. Leden följer Hävlungsbäcken i bitvis brant nedförslut över en bäck upp på Trollbersdalsvägen som följer vägen ca 1,5 km.

Vik av till vänster på en gammal skoterled förbi där Gammalvallen/Stråsjövallen en gång låg. Vidare följer leden mellan två berg, Trollsberget till vänster Åsboberget till höger. Lätt vandring på stig genom gallrad skog följer och efter ytligare ca 600 m passerar man en bro, sedan över en väg "Kullvägen" och går vidare i liknande natur. Sedan kommer man fram till Nilspelles "Nirspelles".

Ledens längd ca 12 km men om man går vidare tillbaka över Österstråsjö, till startplatsen, blir det totalt ca 15 km.