Hälsinglands Museum
Hälsinglands Museum

Hälsinglands Museum

Göra Evenemang Barn & Familj

Hälsinglands museum är ett kulturhistoriskt museum för Hälsingland, beläget i Hudiksvall. Museets verksamhet går tillbaka till 1859. Vi har rika kulturhistoriska samlingar av föremål, arkivalier och fotografier. Sedan 2013 har museet status som regionmuseum

Beskrivning

Forntid, samtid och framtid – upptäck Hälsinglands Museum
Hälsinglands Museum finner du mitt i Hudiksvall, i ett bankpalats som byggdes om till museum 1937. Både kulturhistoriska och konstinriktade utställningar får ta plats i museet för att på olika sätt beröra både vår historia och vår samtid.

Museet är en regional institution där du kan ta del av uppmärksammade utställningar, pedagogik, samlingar och arkiv. Två stora, fasta utställningar ger historiska perspektiv på landskapet: De brutna mönstren som visar den långa textilhistorien och Mästaren från Fläcka som ger en inblick i medeltidens religiösa bildvärld.

Museet är en självklar mötesplats som lyfter fram de olika berättelserna om människans historiska, samhälleliga och existentiella frågor. Den aktiva samhällsdialogen och ett tvärvetenskapligt och demokratiskt arbete över gränser och normeringar skapar ett rum för framtidens frågor.