Gröntjärns naturreservat
Gröntjärns naturreservat
Gröntjärns naturreservat
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Gröntjärns naturreservat

Naturreservat med en unik tjärn/källa där vattennivån regleras naturligt och dess turkosa färg gett namn till naturreservatet.

Gröntjärns naturreservat ligger i en dalgång omgiven av höga berg, ca 5 km väster om byn Västerstråsjö i Svågadalen. Området är en del av en mäktig isälvsavlagring som avsatts i samband med den senaste landisavsmältningen för ca 8 500 år sedan.

Tjärnen/källans vattennivå regleras naturligt och vattennivåskillnaden är ca 13 m. Den har varken något in- eller utlopp, utan skillnaden beror på ett komplicerat samspel mellan yt- och grundvatten. Gröntjärn har fått sitt namn efter det vackra turkosfärgade vattnet, helt fritt från partiklar.

I området växer de ovanliga växterna mosippa och getväppling.

Här finns även fina vandringsleder.