Gladbäcken - Naturreservat
Göra Natur & Fritid Vandring

Gladbäcken - Naturreservat

Gladbäcken är med sitt porlande vatten och skogens frodiga grönska en mycket vacker plats och ett självklart stopp för besökare som är på väg till Gröntjärn som ligger ca 2 km bort. Gladbäcken ligger i det stora isälvsavlagringsområde som kallas Sandviksmoarna-Gröntjärn.

Det långdragna källflödet springer upp i en 5-10 djup ravin och sträcker sig söderut till den egentliga Gladbäcken. Källan är en av Hälsinglands största och omges av en fuktig och örtrik granskog, där mossor och ormbunkar trivs bra. Skogen som stått orörd under lång tid är rik på död ved* och hänglavar.

Längre upp på ravinens sluttningar och uppe på platån är det torrare och magrare. Här finns grova tallar och granar och här kan du hitta den lilla orkidén knärot! Du kan även få se sparvuggla, spillkråka och gråspett som finns i naturreservatet.

Vid skogsbilvägen norr om området finns det en parkeringsficka och en informationsskylt. Därifrån går det en stig ned till bäckhuvudet där det finns en rastplats med bänk.

FAKTA
Läge: 16 km nordost om Ljusdal
Storlek: 3,4 ha
Bildat: 1978
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, vattendrag och ravin
Service: Informationsskylt, stig och parkering

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborg, se länk för mer info.