Forsa Forngård
Forsa Forngård
Forsa Forngård
Forsa Forngård
Göra Natur & Fritid Barnaktivitet

Forsa Forngård

Gården är belägen i Fränö på en udde i Långsjön.

Med sjöutsikt på en udde i Långsjön ligger Forsa forngård. Forngården består av fyrbyggda Västigårn och trebyggda Norrgårn med tillhörande kringbyggnader som häbre, bakstuga, smedja m.fl. Gårdarna visar kompletta miljöer i huvudsak från tidigare respektive senare delen av 1800-talet. 3 rum har 1700-tals väggmålningar av Delsbomålaren Erik Snickarmålaren Ersson, Hudiksvallsmålarna Jonas Åkerström och Paul Hallberg. I fönstren kan en variation av figurativt målade rullgardiner uppmålade efter äldre förlagor från socknen ses. Byn Fränö var tidigare en klungby med tre gårdar tätt intill varandra, Västigårn och Norrgårn ligger kvar medan Sörgårn flyttade till annan del av byn.

Barnens Fränö-kreativ mjuk- och hårdslöjd under handledning. Arrangeras när hembygdsföreningen har öppet på forngården.
Bl.a. serveringslogen, bakstugan, Västigårns innertun och teaterladan går att hyra för olika evenemang.
För mer detaljerad information och övriga aktuella arrangemang se hemsidan.

www.forsahembygdsforening.se
För mera information se hemsidan.
Tel: +46(0)650-236 78