Delsbo Skoterklubb
Delsbo Skoterklubb
Delsbo Skoterklubb
Göra Sport & Motor Skoter

Delsbo Skoterklubb

Det finns flera skoterleder i Delsbo Socken. Delsbo skoterklubb arbetar med att hålla skoterlederna inom socknen brukbara och uppmärkta. De anordnar även bland annat skoterträffar.