Loppis porslin.JPG
Göra Shopping Loppis & Second Hand

Dakapo - loppis och secondhand

Här kan du fynda stort och smått, kläder och saker som du behöver.

Föreningen DAKAPO startade i Delsbo 1983 med att samla in och sortera kläder för att skicka till fattiga länder. I dagsläget skickar vi c:a 70 ton per år. Vi säljer dessutom kläder och prylar för att finansiera vår verksamhet. Vinsten skänks bort som penninggåvor till projekt, eller katastrofhjälp i den fattiga delen av världen. Sedan 1989 har vi vår verksamhet med butiker, lager och sortering i Näsviken.

DAKAPO drivs helt på ideell basis av föreningens medlemmar. De senaste åren har vi hjälp av personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. DAKAPO är en religiöst och politiskt obunden förening. I takt med ökat miljömedvetande och ett globalt tänkande vill vi vara en aktiv del i arbetet för ett hållbart kretsloppssamhälle.

Vi vill tillsammans med den gemensamma sektorn bygga en stabil verksamhet som skall samla in, sortera och vidarebefordra kläder till behövande samt samla in sortera kläder och prylar för återbruk i vårt samhälle.

Vi vill vara en resurs som konkret arbetar för att minska konsumtion och energiförbrukning, för att hejda koldioxidutsläppen samt miljöförstöringen i världen. DAKAPO vill samarbeta med alla samhällssektorer såsom skolor, förvaltningar samt den privata sektorn.