Bodagrottorna
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Bodagrottorna

I Bodagrottornas naturreservat finns en urbergsgrotta som anses vara den näst längsta i världen! Med sina totalt drygt 2900 meter är den en av Sveriges längsta kända grottsystem.

Grottorna bildades vid en jordbävning för ca 9000 år sedan. Då hade inlandsisen dragit sig tillbaka och området låg troligtvis en bra bit under havsytan. Den kraftiga landhöjningen orsakade spänningar i jordskorpan, vilka resulterade i en jordbävning.

Grottsystemets stora ingång, Fläckgrottan, med stora centralsalen kan relativt lätt besökas av de flesta. Övriga delar kräver grottvana. Under våren är grottorna våta och isiga. Lämpligaste besökstid är juli-oktober, då grottorna är torra vid vackert väder.
Källa: Gävleborgs Länsstyrelse

Grottsystemet är 2622 m, och på sina håll är gångar och salar i tre våningar.

Som urbergsgrotta kommer Bodagrottorna som nummer två i världen, och överträffas endast av Tsodogrottan i Nordamerika. Stora ingången, Fläckgrottan, med stora centralsalen, kan relativt lätt besökas av de flesta. Besök sker på egen risk.

Guidning av grottor går att boka hos Karin Trolin, Explore 61 N, se länk.

Foto: Karin Trolin, Explore 61 N.