3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
3 Åsar Vandringsled
Göra Natur & Fritid Vandring

3 Åsar Vandringsled

3 Åsar ligger i Änga-Tjännåsens naturreservat. Reservatet sträcker sig över ett bergsmassiv med tre toppar som syns på långt håll. På bergstopparna kan du ta en paus och titta på den fantastiska utsikten över kusten och det omgivande landskapet. Den gamla skogen, naturreservatets storlek och de tre bergstopparna bjuder på en härlig vildmarkskänsla.

Här kan du vandra i vidsträckta skogar, över strandvallar och klapperstensfält, till storslagna utsikter inne i Änga-Tjännåsens naturreservat.

När inlandsisen smälte bort för dryga 10000 år sedan var det bara toppen av Tjännåsen som stack upp ur vattnet. Med tiden kom Bäckmora- och Ängaåsens toppar träda fram som små kobbar i havet. Under 3000 år fortsatte vågorna skölja in mot sluttningarna. Vågorna skapade strandvallar och klapperstensfält.
Leden passerar flera än 10 större sådana klapperstensfält.

På toppen av Ängaåsen finns ett röse som kan vara från bronsåldern.

Själva vandringsleden 3 Åsar är en dryga 9 km lång runda över reservatets tre toppar. Bäst startar du från parkeringen efter väg 667 mellan Enånger och Bäckmora, ca 1,5 km från avfarten vid E4an och går sedan leden medsols. Det går även fint att utgå från Tjännavallen söder om Bäckmora. Leden är ny och bitvis inte särskilt nertrampad än. Tackvare den gula ledmarkeringen hittar du dock enkelt din väg. Sista delen av sträckan mellan Ängaåsen och Tjännåsen är bitvis brant.

På Ängaåsen och Bäckmoraåsen finns det stora vindskydd som ger möjlighet för rast och även övernattning.

Vill du dela upp vandringsleden i flera etapper så delas leden av en delsträcka rakt igenom reservatet, som ger vandraren möjlighet att ta endast halva leden och komma tillbaka till starten. Vid Tjännavallen nedanför leden finns en naturlig vattenkälla med dricksvatten. Efter själva leden rekommenderas att ha med sig vatten då det inte finns sådana källor.
Ta gärna del av Länsstyrelsens hemsida om reservatet för att uppdatera dig gällande föreskrifter i reservatet.