Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Sjuvallsleden
Göra Sport & Motor Längdskidor

Sjuvallsleden

Vandrings- och skidled som sträcker sig mellan sju fäbodvallar i vacker och omväxlande natur.


En led som du kan vandra under barmarkssäsongen och åka längdskidor vintertid på.
Leden går genom kuperad terräng och längs med leden fins utsiktsplatser och sjöar.

Det finns flera anslutande leder och goda övernattningsmöjligheter i stugor och vindskydd. I närheten av Delsbo ansluter leden till Kajvallsleden.

Leden är 31 km och går mellan Ofärne och Delsbo. Start sker antingen i Ofärne eller i Delsbo. Huvudleden är markerad med orange färg och anslutningslederna med blå.