Samiska ortsnamn

Om Hälsingesamer i historien och fornhistorien - nyare och äldre spår i nordisk forskning.

Evenemang Mässor & Utställningar Föreläsningar & Seminarier

Evenemang av föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland. Historikern Peter Ericson berättar om samernas historia i Hälsingland.

Beskrivning

Hälsingekusten och Dellenbygden har i åtskilliga århundraden varit kända för sin rika samiska historia. Hudikprosten Olof Broman sägs ha haft ett finger med i utvecklingen när många samer i stället för att fördrivas från landskapet, som kungen hade beslutat, blev engagerade som sockenlappar.
Föredraget hålls i lokalen Patricia, Lastagegatan 9, Hudiksvall. Onsdag 14 september med start Café Norden kl. 18.30 och föredraget kl. 19.00. Medlemmar gratis entré' och övriga 50 kr.