Om Visit Glada Hudik AB

Vi har fått kommunens och näringens förtroende att leda arbetet med utvecklingen av Hudiksvalls kommun som besöksdestination.

Hudiksvall Sjöbodarna

Ägare
Visit Glada Hudik AB är destinationsbolaget i Hudiksvalls kommun. Våra ägare och uppdragsgivare är Hudiksvalls kommun som äger oss till 51% och den ideella föreningen Destination Glada Hudik som äger oss till 49%.

Vårt uppdrag
Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med att stärka bilden av Glada Hudik och utveckla Hudiksvalls kommuns attraktionskraft och som geografisk destination. Det gör vi genom att jobba med marknadsföring, affärsutveckling inom besöksnäringsföretag, digital utveckling och stöd vid evenemang. Vi driver dessutom en auktoriserad turistinformation och har InfoPoints - bemannade turistserviceplatser - som är placerade runt om i Hudiksvalls kommun.

Hållbart arbete
Genom vårt arbete bidrar vi till långsiktig hållbar tillväxt i kommunen. Vi arbetar långsiktigt för en hållbar utveckling ur flera perspektiv; ekonomiskt, miljö, kulturellt och socialt.

Tillsammans utvecklar vi en stark destination
Målet är att skapa tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och möjlighet för redan etablerade verksamheter att växa och utvecklas.

Vi arbetar för och med kommunens näringsliv, den offentliga sektorn, organisationer och med föreningar inom sport och kultur. Partners är power! Tillsammans utvecklar vi en stark destination.

 

Välkommen till oss på Visit Glada Hudik
Besöksadress: Storgatan 33
www.visitgladahudik.se
[email protected]