Bli medlem i Destination Glada Hudik

Ideella föreningen Destination Glada Hudik är besöksnäringens intresseförening och äger 49% av bolaget Visit Glada Hudik AB. Hudiksvalls kommun äger 51%.

Destination Glada Hudik verkar för en intressant besöksnäring, en attraktivare kommun och ett lönsamt näringsliv. Vill du vara med och påverka utvecklingen av destinationen?

Bli medlem i Destination Glada Hudik.

Överås