Magi som motstånd och försörjning: Om Anna Maria Adamsdotter och Sveriges dolda romska arv
Datum: 27 Maj

Magi som motstånd och försörjning: Om Anna Maria Adamsdotter och Sveriges dolda romska arv

Göra Evenemang Mässor & Utställningar Föreläsningar & Seminarier

Romska kvinnor har sedan medeltiden förknippats med magiska krafter och spådomskonster. Hur ska vi förstå denna stereotypa bild?

Beskrivning

I föreläsningen söker vi svar hos Anna Maria Adamsdotter, en romsk kvinna verksam i Sverige under 1700-talet som figurerade i ett antal rättegångar rörande trolldom, vidskepelse och signeri. Anna Maria bär på en exceptionell berättelse: hon dömdes till döden tre gånger (och överlevde), är upphovsperson till nordens tidigaste romska språkprov – och lämnade ett unikt ”magiskt” föremål som har överlevt till vår tid.

Medan forskare länge har kopplat föremålet till häxeri och avgudadyrkan visar Anna Marias egna vittnesmål på en annan berättelse: föremålet ingick i en genomtänkt försörjningsstrategi som spelade på allmogens etablerade folktro och stereotyper om romanifolk. Genom att avslöja majoritetsbefolkningens vidskepliga fördomar utgjorde de förmenta magiska praktikerna även ett slags kulturella motståndshandlingar, i en tid då romanifolk riskerade såväl landsförvisning som avrättning. 

Föreläsare är Egil Asprem, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet som tillsammans med Sebastian Casinge från Hälsinglands museum skrivit artikeln "The Trickster and the Witch – On the Romani Origins of "Captain Elin's Idol".

Datum (<% occasionResult.length %>)

Datum Tid Arena/Plats
Måndag 27 Maj 13:00 - 14:00 Hälsingland Museum