Kyrkovisning, Njutångers kyrka, medeltidskyrka Njutånger, Hälsingland, arrangör Kungsgården Långvind
Gunnar Andersson, Kyrkovisning, Enångers gamla kyrka, medeltidskyrka Enånger, Hälsingland
Evenemang Mässor & Utställningar Föreläsningar & Seminarier

Kyrkovisning av Njutångers medeltidskyrka

på Njutångers kyrka
Följ med en kunnig ciceron på upptäcktsresa i en av Hälsinglands främsta medeltidskyrkor, Njutångers kyrka. Kyrkohistorikern Gunnar Andersson berättar om kyrkans spännande historia och tidsresa.

Guidningen börjar på kyrktrappan med kyrkans plats i historien och den fysiska miljön. Sedan fortsätter guidningen inne i kyrkan med historia, byggnadsteknik, målningar, inventarier och annat som är speciellt för denna medeltidskyrka.

Njutångers kyrka, Njutånger, är en gammal gråstenskyrka, troligen uppförd under 1200-talet som gårdskyrka.

Den fick sin nuvarande utformning och storlek under 1400-talet. Den är ändå till stora delar oförändrad sedan medeltiden.

Kyrkan fick klockstapel 1726.

Njutångers kyrka är en av Hälsinglands bäst bevarade medeltidskyrkor, enligt skriften Kyrkor i Njutånger, Nianfors och Iggesund av Ingrid Swartling.

Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar efter Gustav Vasas trontillträde, det vill säga på 1520-talet. Valvens målningar med riksvapen och en vase i hjärtskölden, gör det lätt att datera målningarna.

Målningarna kalkades över 1705. Vid restaureringen 1928–1929 tog man i stjärnvalvet fram kalkmålningarna.

Njutångers kyrka är ovanligt rik på inventarier, en följd av donationer från ägarna till Iggesunds bruk från slutet av 1600-talet och framåt. Ett exempel på det är predikstolen, ett barockarbete av mycket hög kvalitet.

Men det finns också medeltida inventarier – bland annat en gotländsk dopfunt i kalksten från 1200-talet, välbevarat altarskåp och många träskulpturer – som visar att kyrkan haft rika gynnare även före järnbruksepoken. Altarskåpet är ett verk av Haaken Gulleson, Enånger.

Njutångers kyrka är huvudkyrka i Enånger-Njutångers församling.

Guidningen tar cirka 1,5 timmar.

Ingen förhandsbokning är nödvändig!