Kyrkovisning, Enångers gamla kyrka, medeltidskyrka Enånger, Hälsingland
Gunnar Andersson, Kyrkovisning, Enångers gamla kyrka, medeltidskyrka Enånger, Hälsingland
Evenemang Mässor & Utställningar Föreläsningar & Seminarier

Kyrkovisning av Enångers medeltidskyrka

på Enångers gamla kyrka
Följ med en kunnig ciceron på upptäcktsresa i en av Hälsinglands främsta medeltidskyrkor, Enångers gamla kyrka. Kyrkohistorikern Gunnar Andersson berättar om kyrkans spännande historia och tidsresa.

Guidningen börjar på kyrktrappan med kyrkans plats i historien och den fysiska miljön. Sedan fortsätter guidningen inne i kyrkan med historia, byggnadsteknik, målningar, inventarier och annat som är speciellt för denna medeltidskyrka.

Enångers gamla kyrka, Enånger, är en av Norrlands bäst bevarade medeltidskyrkor med unika målningar och träskulpturer.

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Mot slutet av 1400-talet fick Enånger en ny och större stenkyrka, en salkyrka. Den vilar på en kyrkogrund från 1200-talet. Rester av 1200-talskyrkan finns i kyrkans nordmur.

Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar omkring år 1480. Målningarna blev aldrig överkalkade under reformationen, vilket drabbade de flesta kyrkomålningar på den tiden.

Väggmålningarna överkalkades långt senare, år 1712, men togs åter fram i restaureringen 1949. Dessa valv- och väggmålningar framstår i dag som ett av de mest värdefulla exemplen i Sverige på medeltidens monumentalmåleri. Målningarna tillhör den så kallade Tierpskolan.

Kyrkan har gamla altarskåp och träskulpturer av högt konstnärligt värde, signerade Haaken Gulleson, Enånger. Skulpturerna är från början av 1500-talet.

Enångers gamla kyrka blev 1859 ett museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden. Kyrkan förblev en museum i cirka 100 år.

Efter en grundlig restaurering 1948–1952 överlämnade Hälsinglands fornminnesförening 1947 kyrkan till Vitterhetsakademien. Museisamlingarna flyttades till Hälsinglands museum i Hudiksvall; enstaka föremål återfördes till sina ursprungskyrkor.

Enångers gamla kyrka återinvigdes som kyrka 1952. Församlingen håller här gudstjänster sommartid. Då står den också öppen för besökare.

I dag ansvarar Riksantikvarieämbetet för kyrkan.

Guidningen tar cirka 1,5 timmar.

Ingen förhandsbokning är nödvändig!