Hudik bröd
Göra Shopping Lokalproducerat & Ekologiskt

Hudik bröd

Du kan köpa våra bröd samt några kaffebröd på ICA Träffpunkten, ICA Forsa, Saluhallen i Hudiksvall, Wij äggbod.

Du kan beställa bröd till försäljningsställena senast 8 dagen före bakdagen. Beställningen görs på telefon 070 306 25 11