Hudik bröd
Göra Shopping Lokalproducerat & Ekologiskt

Hudik bröd

Du kan köpa våra bröd samt några kaffebröd på ICA Träffpunkten, ICA Forsa, Saluhallen i Hudiksvall, Wij äggbod, Farmhouse, Westsundsgård.

Du kan beställa bröd till försäljningsställena senast kl 8 dagen före bakdagen. Beställningen görs på telefon eller mail