Havskajak, grönt paddelpass (utveckling)
Göra Natur & Fritid Skärgård

Havskajak, grönt paddelpass (utveckling)

Det här är kurs och examination i paddelpasset nivå 2 (grön).

Det här är kurs och examination i paddelpasset nivå 2 (grön). På grön nivå har du fått mersmak för paddling och vill utveckla din förmåga. Inför denna kurs har du paddlat en del och du har grunder i teknik, säkerhet och miljö motsvarande gult paddelpass (nivå 1).
Kursen är uppdelat på två dagar. Där dag 1 är en kursdag där vi går igenom samtliga delar i paddelpasset. Dag 2 sker själva examinationen. Examinationen görs under en tur på 5-6 km i lugn miljö. Det finns också möjlighet att vara med bara under examinationstillfället. Mer information om paddelpasset finns på Kanotförbundets hemsida. https://www.kanot.com/Utbildning/Paddelpasset/paddelpassetniva0-5/niva2gron/


Omfattning: Dag 1, Kurs 10.00 -17.00
Dag 2, Examination 09.30–12.30
Pris: Kurs + examination 2800 kr: Bara examination 1200 kr, Kurs utan examination 1800. Vi ordnar fika, men lunch packar du med själv. Kajak ingår inte men kan hyras vid behov för 400 kr.

Var? Någonstans utanför Hudiksvalls kust.

Att ta med?
• Ombyte. Du kommer att bli blöt båda dagarna.
• Lunch
• Vattenflaska
• Kepa/hatt/solskydd


Innehåll i grönt paddelpass
Teknik
1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Effektiv paddling framåt
3. Paddla bakåt
4. Stanna
5. Förflytta kanoten i sidled
6. Låg stöttning
7. Akterroder
8. Styra med roder beroende på kajak
9. Svänga med lågt stöd
10. Vända och svänga
11. Kantning och lutning
12. Paddla till bryggan och stig ur kajaken
13. Lägg kanoten säkert på land
Progression - att prova på
1. Hög stöttning
2. Stävräddning
3. Sidoförflyttning under fart
4. Vrickning som stöd (sculling)
Säkerhet
Förutom en tangering av den första och gula nivån, vad gäller personlig skyddsutrustning och vattenvana ingår på nivå 2 grön olika räddningstyper.
1. Självräddning - Kanotisten uppmanas välta, samla ihop utrustning och ta sig upp i kajaken för fortsatt färd, alternativt simma till land, tömma och sedan ta sig i kajaken igen.
2. Kamraträddning - Vidare ingår räddning på djupt vatten, och där både vara den som räddar och den som blir räddad med hjälp av kamraträddning.
Miljö och Uppförande
Vad gäller miljö och uppförande gäller samma principer som på den föregående gula nivån. De tre grundbudskapen är:
• Känn till din kapacitet och håll dig inom dessa ramar
• Respektera naturen
• Följ principerna om Fair Play vid träning och tävling