Ekomuseum Dellenriket
Göra Sevärdheter

Ekomuseum Dellenriket

Muséet har inga väggar och "himlen är tak".

Dra till Hälsingland har blivit som ett motto för många besökare från när och fjärran..
De flesta finner här sällsamma upplevelser i den storslagna bygden där skogsbruket har varit huvudnäringen från urminnes tider. Sedan några å rär det ett antal ideella föreningar som samverkar för att presentera unika objekt som vi tror kan vara sevärda för en större allmänhet. Vi kan visa urskogar där de äldsta tallarna är bland landets äldsta . mer än 550 år sedan de ”föddes” Vi har välbevarade
industriminnen från järnbruksepoken som startade på 1700-talet med gruvor, masugn och smedja. Från några utsiktspunkter blickar vi ut över Dellensjöarna som forskare nyligen fastställt att de skapades för omkr. 140 miljoner år sedan genom ett meteoritnedslag. Längs stränderna finns mänga härliga sandstränder.
Från” modern” tid kan vi visa ett antal skogsarbetar-byar som Iggesunds Bruk byggde upp på 1940-talet. De gjorde stor nytta vid den nödvändiga arbetskraftsrekryteringen. Holmen är nu den dominerande skogsägaren som gjort sig känd för en ansvarsfull och framåtsyftande skogsskötsel.
I Friggesund har man utvecklat en skogsplantskola som blivit en av Norra Europas modernaste. För specialintresserade kan besök ordnas.

Det unika med Dellenriket är att Du och Ditt sällskap lägger upp och genomför besöksturen helt efter egna önskemål och intressen – såväl tids- som innehållsmässigt. De olika besökspunkterna och vägarna inom besöksområdet finns inlagda på en karta. Guiden finns inspelad på en CD-skiva som Du spelar upp på bilens skivspelare. Besöksturen kan göras mycket flexibel allt efter tid och intresse.

För mera information se: wwwdellenriket.se