Digitala infartsskyltar

De digitala infartsskyltarna är en del i marknadsföringen av Hudiksvalls kommun som en attraktiv plats.

Handelns dagar

Hudiksvall har tre digitala infartsskyltar: en strax innan Medskog längs riksväg 84 när du kommer från Delsbo in mot Hudiksvall och en i respektive riktning längs med E4:an.

Vilka vill vi nå?
I första hand vill vi genom budskapen på de digitala infartsskyltarna nå förbipasserande - potentiella besökare och inflyttare. I andra hand vill vi såklart också nå våra kommuninvånare för att visa hur mycket som händer i vår kommun.

Budskap
Innehållet ska vara relevant för målgruppen, hålla hög kvalitet samt rymmas under kategorierna ”bilder som stärker varumärket”, besöksanledning eller ”evenemang, aktiviteter som stärker varumärket”.

Tillåtna budskap
-Idrottsevenemang på internationell samt nationell nivå. Från fall till fall även mindre idrottsevenemang med ett extra stort marknadsföringsvärde för kommunen.
- Kulturarrangemang som har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.
- Speciella händelser/aktiviteter som har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.
- Andra större evenemang som gästar staden och har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen.
- Budskap om kommunen som har ett marknadsvärde för kommunen.
- Unika företeelser för Hudiksvalls kommun.
- Boende, konferens, mat samt andra upplevelser inom besöksnäringen, som inte är försäljning inom dagligvaru- eller sällanköpshandel.

Kan vårt evenemang synas på skyltarna?

Har ni ett evenemang som riktar sig till allmänheten och är intresserad av att få upp det på de digitala infartsskyltarna? Skicka ett mejl till [email protected] eller ring 0650-191 00 och berätta vad ni har på gång.

Inkomna förslag hanteras i mån av plats och bedöms gällande relevans och intresse för förbipasserande, besökare och kommuninvånare enligt fastställda riktlinjer..
Utbudsreklam som ex. tillfällig reklam som lockar med extrapriser etc. eller kommersiell reklam är ej tillåten.
OBS! Var ute i god tid med er förfrågan. Stundtals har vi väldigt högt tryck på förfrågningar kring de digitala infartsskyltarna. Förslag till budskap ska dock alltid skickas in senast tre veckor innan utsatt tid.

Ansvar
Hudiksvalls kommun äger de digitala infartsskyltarna och har tillsatt en styrgrupp som har det övergripande ansvaret för skyltarna. Styrgruppen består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och Visit Glada Hudik.

Tillstånd
Skyltarnas användning måste följa Trafikverkets regler vilket bland annat innebär att budskapen måste utformas så att inte trafiken störs.

Polismyndigheten, Trafikverket, Länsstyrelsen ges alltid företräde att använda skyltarna för viktig samhällsinformation av tillfällig art i samråd med Hudiksvalls kommun.

Pris
Administrationsavgift för varje bokning utgår enligt följande:
- 1 500 sek för 24 timmar
- 2 500 sek för två dygn (48 timmar) 
- 3 500 sek för tre dygn (72 timmar)

Priserna är exkl.  25 % moms.

Aktör som har tecknat destinationsavtal 2019 med Visit Glada Hudik AB erhåller 40 % rabatt på ovanstående prislista.
50 % av intäkterna kommer återinvesteras i evenemang i Hudiksvalls kommun eller motsvarande efter dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Materialspecifikation:
Mått på bild: Bredd: 304px Höjd: 150px
Upplösning: 72px
Filformat: jpg

Använd tydliga bilder och texten bör vara begränsat till en kort text/rubrik med eventuellt datum och plats. Använd alltid hög kontrast i ditt budskap (mörk text på ljus bakgrund eller ljus text på mörk bakgrund alt. tydliga färger.)

Budskapet på skyltarna ska vara kort och lättförståeligt. De får inte innehålla detaljerade bilder, egna webbadresser, färger eller på annat sätt som är svårt för trafikanten att uppfatta. Visit Glada Hudik granskar inkommet material så dessa följer våra riktlinjer för budskap samt Trafikverkets regler.

Beställaren har möjlighet att till en kostnad av 500 kr exkl. moms få hjälp med en produktion utifrån inlämnat underlag, beställningen och materialet måste då inlämnas senast 4 veckor innan budskapet sänds.