Välkommen till Dellenbygden

Dellenbygden – 90 miljoner med historia Meteoriten skapad de blånande bergen och de djupa sjöarnas landskap

Norra Dellen - Fotograf: Malin Löthmyr

Dellen - sjöarna och bygden - bildades för ca 90 miljoner år sedan då en meteorit, ca 1,2 km i diameter, slog ner i vårt område. Meteoriten bildade en krater, ca 20 km i diameter och ca 250 meter djupt. Ett inferno uppstod där rök, eld och sten täckte himlen och allt liv var släckt….

När meteoriten slog ner så smältes berget ihop med meteoritens material och en helt ny bergart uppstod, Dellenit. Delleniten har en typisk svart färg och är utpekad som Hälsinglands landskapssten och finns bl.a. att se på Restaurang Avholmsbergets stenutställning. På Hålsjöholmen i Norrbo bildades ett naturreservat 1973, just för att här finns Dellenit ”i dagen”, alltså bergarten är synlig i fasta marken.

Dellenkratern är en av världens bäst bevarade krater och man kan fortfarande se cirkeln som bildades i nedslaget. Dellensjöarna har dock inte funnits här från början, utan de bildades under istiden när smältvattnet blev kvar i kratern då isen drog sig tillbaka. Norrbonäset är den landtunga som skiljer Norra och Södra Dellen åt och som bara har förbindelse genom Norrboån. Resultatet av landtungan är från nedslaget, då kraften gör att mittenpartiet lyfts upp. Liksom sockerbiten skapar tryckvåg i kaffekoppen.

Eller så döljer sig en annan berättelse om hur Dellensjöarna bildades i den nordiska mytologin… Det sägs att det bodde en jätte i Dellenbygden som en dag skulle frakta sand till kusten. Han tog därför med sin gigantiska vänstra hand och grävde en stor grop nedanför Avholmsberget och la sand en i ett förkläde. En grop som blev Norra Dellen. Med sin gigantiska högra hand grävde han ytterligare en grop och la även den sanden i förklädet. Den gropen blev Södra Dellen. Därefter började jätten sin vandring ut till kusten. Men sanden i förklädet var så tungt, så halvvägs till havet sprack förklädet och rann ut. Sandåsen Hallstaåsen bildades och är än idag en förnämlig sandtäkt som bl.a. används till kommunens vattenförsörjning.

Vy från Avholmsberget fotograf Catherine Vennberg

Genom nedslaget så är jordmånen porös och mineralrik och gett perfekta förhållanden till att bedriva jord- och skogsbruk i bygden. Här finns borester från stenåldern, men idag präglas området av ståtliga hälsingegårdar och öppna landskap. Bygden är känd för sitt rika kulturarv, där förutom de ståtliga hälsingegårdarna, finns flertalet forngårdar och hembygdsgårdar öppna för besök. Här finns också traditionsenliga spelmansstämmor såsom Sveriges äldsta; Delsbostämman samt Sveriges största; Bjuråkersstämman. Här finns också en stark konst- och hantverkstradition.

Från Avholmsberget, vid kraterns västra kant, får du en vidunderlig utsikt över sjöarna och bygden där du befinner dig 210 m.ö.h. och 60 m.ö. Dellensjöarna. Ett populärt utflyktsmål för både nära och långväga besökare.

Moviken och Strömbacka är två gamla bruksorter som hade stor betydelse för järnproduktionen under 1700-talet. God tillgång till järnmalm, men framförallt tillgång till skog och därmed kol, gjorde bruken lönsamma ända fram till början av 1900-talet. Idag är bruksmiljöerna öppna för visning sommartid och kombineras med bl.a. konstutställningar. Övriga bruksminnen är Dellenbanan, Sveriges nordligaste järnväg, idag 54 km järnväg som man kan uppleva genom att cykla dressin. Tamms Kanal, som ingick i kapplöpningen om transportleder under mitten av 1800-talet och som senare användes i samband med motlutsflottningen.

Delsbo är idag den största orten i bygden och även här finns det mycket historier att berätta om. Bl.a. så var det i Delsbo prästgård som den nyblivna kungen Gustaf Vasa i mars 1528 ordnade landsting. Kungens vision om ett enat Svea Rike motarbetades av de osamarbetsvilliga hälsingarna, dalmasarna och medelpadingarna. Men värst var nog ändå Dellborna, som inte ville underordna sig sin nye kung. Alla, inkl. ångermanlänningarna var beordrade att infinna sig där kungen hunsade upprorsmännen. De flesta bad om förskoning (att slippa bli dränkt i Dellen) och accepterade både skatter och Luthers laga.  

Delsbostämman fotograf Catherine Vennberg

Men den som satte Delsbo på den svenska kartan var nog ändå Delsbostintan. Hennes namn var Ida Gawell Blumenthal, men hennes artistnamn var Delsbostintan. Hon levde mellan 1869 och 1953. Hon vurmade för traditioner, dräkter och musik och var både en respekterad målare, film- och teaterskådespelare, författare och berättare. Hon uppträdde inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland samt Tammany Hall i New York, USA. Under alla sina uppträdanden bar hon alltid Delsbodräkten. Idag finns en skulptur av Delsbostintan på torget i Delsbo.

Dellensjöarna och dess tillflöde av Svåga älv är av riksintresse för både natur- och friluftsliv och här finns otaliga vandringsleder, kanotleder och vackra utsiktsplatser samt mångtaliga badstränder att utforska. På vintern finns skoterleder, skidleder och chans till turer med långfärdsskridskor när isen lägger till. Fiske erbjuds året runt, både i sjöar, tjärnar och rinnande vatten.

För mer tips på vad du kan göra, klicka in på ”se och göra” samt ”evenemang” i menyn.