Visit Hälsingland Gästrikland AB är arrangören och ansvarig för paketresorna. Läs mer Stäng

Gröntjärns vandringsled

Adress: Bjuråker Datum: Onsdag 10 apr 2019 - fredag 31 dec 2021 Visa karta

Adress: Bjuråker

12 km lättvandrad mellan Sandvik och Bratthe.

Längs leden ligger den turkosfärgade, klara Gröntjärn med sitt varierande vattenstånd och sina ovanliga växter. Vid Gröntjärn finns två vindskydd. Även i Bratthe finns vindskydd, samt en vacker utsikt över nejden.

Källa: Länsstyrelsen Gävlebeorg hemsida:
Gröntjärns naturreservat besöks främst för sina geologiska värden och sina märkliga hydrologiska förhållanden. Reservatet ligger i en trång dalgång, omgiven av höga berg, ca 5 km väster om byn Västerstråsjö, 25 km nordväst om Delsbo.

Bildad vid isavsmältningen
Området är en del av en märklig isälvsavlagring bildad i samband med inlandsisens avsmältning för ca 8 500 år sedan. På många ställen finns så kallade dödisgropar, vilka är spår efter enskilda isblock som legat inlagrade i grus- och sandmassorna. När blocken smälte sjönk marken ihop och bildade större eller mindre gropar med branta kanter. Flera av groparna är idag vattenfyllda tjärnar eller sjöar. Den märkligaste av dessa är Gröntjärn.

Spektakulära vattenståndsvariationer
Inga bäckar förser tjärnen med vatten. Till stor del beror det på att regnvattnet genast kan leta sig ner till grundvattnet genom den genomsläppliga marken. Grundvattnet är sedan det vatten som fyller flera av områdets sjöar och tjärnar. Gröntjärns vackert turkosgröna färg är en effekt av detta då grundvatten, till skillnad från vatten i tillrinnande bäckar, är fritt från partiklar.
Gröntjärn är intressant genom sina stora vattenståndsvariationer. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå uppgår till mer än 13 meter. Detta beror på ett komplicerat samspel mellan ytvatten, grundvatten och grundvattenutflöde.

Mosippa och getväppling
Växtligheten är anpassad till områdets torra markförhållanden, och tallskog med olika bärris och lavar täcker stora delar av reservatet. Mosippa förekommer ovanligt rikligt vid dödisgropar på hedarna i området. Vid Gröntjärns stränder finner man en fattig men intressant flora med bl a istidsrelikten fjällnejlika, samt getväppling och ängsvide.

Fakta
Storlek: 154 ha
Bildat: 1978
Kommun: Ljusdals och Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Parkeringsplats, informationsskylt, vindskydd, rastplats, eldplats, stigar (3,5 km), torrtoalett och sopmaja.


För mer info, se hemisida.

Visa mer

Tillfällen

Datum Tid Plats    
26 Apr
Fredag 26 apr 2019 09:00 Svågadalen
27 Apr
Lördag 27 apr 2019 09:00 Svågadalen
28 Apr
Söndag 28 apr 2019 09:00 Svågadalen
29 Apr
Måndag 29 apr 2019 09:00 Svågadalen