Visit Hälsingland Gästrikland AB är arrangören och ansvarig för paketresorna. Läs mer Stäng

Hornberget - utsiktsplats

Adress: Bjuråkers Bjkuråker Datum: Onsdag 10 apr 2019 - fredag 31 dec 2021 Visa karta

Adress: Bjuråkers Bjkuråker

Hornberget i Bjuråker har förutom en geologiskt intressant miljö även en opåverkad och värdefull skog med inslag av lågor, torrakor och källor.

Området kännetecknas av en bergig terräng med rasbranter och lodräta stup. Mellan de stora blocken växer månghundraåriga tallar och i området kan man även finna fjällnejlika, lind och sötgräs.

Det finns en 1,5 km markerad stig uppför berget. Väl uppe har man en fantastisk utsikt vid klart väder. Areal: 6 ha

Hornberget ligger i Bjuråker 19 km nordväst om Friggesund. Bergets sydostsida intas av brant sluttande hällar och lodräta stup. Under stupen finns storblockiga rasmarker där blocken ligger staplade på varandra.

Mellan de ofta jättelika blocken växer månghundraåriga tallar. Vid berget finns förutom den gamla opåverkade skogen med inslag av lågor, torrakor och källor en mycket intressant och skyddsvärd växtlighet. På hällarna och lodytorna i branten växer lokalt fjällnejlika, vårspärgel och gaffelbräken.

Nedanför berget växer lind och trolldruva. En av de största rariteterna är dock det sällsynta sötgräset, ett skogsgräs som växer på blocken nedanför branterna.

En stor del av rasbranterna är klassad som nyckelbiotop av skogsägaren. I nyckelbiotopsområdena finns en mängd viktiga indikatorarter påträffade såsom ullticka, lunglav, tallticka, kortskaftad ärgspik, doftticka, rosenticka, blanksvart spiklav, liten spiklav, korallblylav och njurlavar. Uppe på berget är även ett av skogsstyrelsens naturvärdesobjekt beläget bestående av bland annat hänglavsdraperad barrskog.

Hornberget ligger i ett av länets värdetraktsområden, ett större sammanhängande område med hög andel skoglig värdekärna. Hornberget ingår också i Sandviksmoarna-Gröntjärns riksintresseområde.

Mer info och karta se länk från Hudiksvalls kommun.

Visa mer

Tillfällen

Datum Tid Plats    
26 Apr
Fredag 26 apr 2019 09:00 Bjuråker
27 Apr
Lördag 27 apr 2019 09:00 Bjuråker
28 Apr
Söndag 28 apr 2019 09:00 Bjuråker
29 Apr
Måndag 29 apr 2019 09:00 Bjuråker
Bo

Frägsta Hälsingegård

Avstånd: 21,8 km
Hälsingegård Frägsta är en klassisk gård med anor från 1600-talet. Gården är trebyggd och har tidigare varit sammanbyggd med stall och ladugård.
Bo

Bo på Hälsingegård - Ystegårn Hillsta

Avstånd: 21,6 km
Bo på Hälsingegård i en kulturhistorisk miljö. Vi erbjuder två rum för uthyrning på Ystegårn i Hillsta, en av få välbevarde fyrbyggda hälsingegårdar. Ystegårn ligger beläget ca 15 minuter från Hudiksvalls centrum och omges av en storslagen natur och en fantastisk historia.
Bo

Bo på Hälsingegård - Sörhoga Lantgård i Forsa

Avstånd: 21,8 km
I hjärtat av Hälsinglands vackra natur, knappt 15 min väster om Hudiksvall ligger Sörhoga Lantgård. Sörhoga Lantgård är en av få fyrbyggda hälsingegårdar som finns kvar. Som gäst hos oss spenderar ni natten i bekväma sängar i våra gamla och mäktiga hälsingehus. Vakna upp till svalornas vissel och hör husen knarra när solen sakta värmer upp dem. Vi erbjuder ett bekvämt boende i en anrik och vacker miljö, samtidigt som gården är en levande lantgård med både djur och jordbruk runt knuten.