Om Visit Glada Hudik AB

Visit Glada Hudik AB (VGH) är sedan 1 april 2015 ett aktiebolag där 51 % av aktierna ägs av Hudiksvalls kommun och 49 % av ideella föreningen Destination Glada Hudik.

Hudiksvall Sjöbodarna

Visit Glada Hudik är den övergripande organisationen för besöksnäringen i Hudiksvalls kommun.

VGH är den aktör som representerar kommunen i besöksnärings- och turismfrågor.

VGH arbetar för att utveckla Hudiksvalls kommun som geografisk destination och stärka Hudiksvalls kommuns platsvarumärke och attraktionskraft syftande till en hållbar tillväxt i hela kommunen genom affärsområdena:

Turistinformation
Kompetens- och produktutveckling
Marknadsföring
Försäljning
Webbstrategi
Sociala medier
Evenemang

Vision:
Ett tydligt strategiskt arbete med fokus på hållbarhet ger konkurrensfördelar på den nationella och internationella marknaden vilket leder till en attraktiv destination. Med den gemensamma strategin ”Allt börjar hemma” är vi överens om att vi med effektivt gemensamt samarbete och kraft ska driva utvecklingen inom besöksnäringen framåt.

Mål:
Skapa tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och möjlighet för redan etablerade verksamheter att växa och utvecklas.

Syfte:
Visit Glada Hudik (VGH) ska i samarbete med näringen arbeta för att utveckla Hudiksvalls kommun som destination och stärka dess platsvarumärke och attraktionskraft samt att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling ur flera perspektiv - ekonomiskt, miljö, kulturellt och socialt och därmed skapa en långsiktig hållbar tillväxt i kommunen. 

Nedan finner du samtliga representanter i VGHs styrelse. 

Ordförande
Sven-Åke Thoresen 

Vice Ordförande
Lena E Andersson, Destination Glada Hudik

Styrelseledamöter
Caroline Schmidt, C
Håkan Rönström, M
Peter Entian, Destination Glada Hudik
Jörgen Bengtson, Destination Glada Hudik

Ersättare
Jonas Holm, M
Thomas Brunzell, Destination Glada Hudik

Per Hjärpsgård, VD Visit Glada Hudik 

Välkommen till oss på Visit Glada Hudik
Besöksadress: Storgatan 33
www.visitgladahudik.se
info@visitgladahudik.se

2016-09-09

Rekryteringen av destinationsutvecklare till Visit Glada Hudik är nu klar.
Många sökte tjänsten och en av de sökande har erfarenhet och kompetens som tjänsten och bolaget är i behov av. 
Vi säger varmt välkommen till Veronica Fjäll som kommer börja hos VGH måndag 17 oktober.
Veronica har tidigare arbetat på Destination Piteå som destionationsutvecklare med bl a paketering och marknadsföring samt projektlett aktiviteter av olika karaktär.

Veronicas nuvarande arbete är som näringslivsutvecklare och möteskoordinator på HNA.
Vi ser att med Veronicas erfarenhet som destinationsutvecklare och näringslivsutvecklare kommer komplettera Visit Glada Hudiks målsättning och vision mycket bra.

Det känns väldigt spännande att få jobba med besöksnäring och destinationsutveckling igen, då det är en spännande näring som växer och utvecklas hela tiden. Med de erfarenheter och kontaktnät jag har med mig från HNA, så tror jag vi kommer komplettera varandra på ett bra sätt. Dessutom ser jag mycket fram emot att få arbeta tillsammans med Per, Malin och Therese.

-Veronica Fjäll. 

--------------------------------

Nyhetsbrev:

April 2017

Nr 4 2016

Nr 3 2016

--------------------------------