Om Visit Glada Hudik AB

Visit Glada Hudik AB (VGH) är sedan 1 april 2015 ett aktiebolag där 51 % av aktierna ägs av Hudiksvalls kommun och 49 % av ideella föreningen Destination Glada Hudik.

Hudiksvall Sjöbodarna

Visit Glada Hudik är den övergripande organisationen för besöksnäringen i Hudiksvalls kommun.

VGH är den aktör som representerar kommunen i besöksnärings- och turismfrågor.

VGH arbetar för att utveckla Hudiksvalls kommun som geografisk destination och stärka Hudiksvalls kommuns platsvarumärke och attraktionskraft syftande till en hållbar tillväxt i hela kommunen genom affärsområdena:

Turistinformation
Kompetens- och produktutveckling
Marknadsföring
Försäljning
Webbstrategi
Sociala medier
Evenemang

Vision:
Ett tydligt strategiskt arbete med fokus på hållbarhet ger konkurrensfördelar på den nationella och internationella marknaden vilket leder till en attraktiv destination. Med den gemensamma strategin ”Allt börjar hemma” är vi överens om att vi med effektivt gemensamt samarbete och kraft ska driva utvecklingen inom besöksnäringen framåt.

Mål:
Skapa tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen och möjlighet för redan etablerade verksamheter att växa och utvecklas.

Syfte:
Visit Glada Hudik (VGH) ska i samarbete med näringen arbeta för att utveckla Hudiksvalls kommun som destination och stärka dess platsvarumärke och attraktionskraft samt att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling ur flera perspektiv - ekonomiskt, miljö, kulturellt och socialt och därmed skapa en långsiktig hållbar tillväxt i kommunen. 

Nedan finner du samtliga representanter i VGHs styrelse. 

Ordförande
Sven-Åke Thoresen 

Vice Ordförande
Lena E Andersson, Destination Glada Hudik

Styrelseledamöter
Caroline Schmidt, C
Håkan Rönström, M
Ulrica Högberg, V
Thomas Brunzell, Destination Glada Hudik
Jörgen Bengtson, Destination Glada Hudik

Ersättare
Jonas Holm, M
Agneta Brendt, S
Lars Berglund, V
Ingemar Sandehult, Destination Glada Hudik
 

Per Hjärpsgård, VD Visit Glada Hudik 

Välkommen till oss på Visit Glada Hudik
Besöksadress: Storgatan 33
www.visitgladahudik.se
info@visitgladahudik.se

 

--------------------------------

 

Nyhetsbrev:

Flyttad till sidan Nyhetsbrev

--------------------------------